Planning en evolutie van de werken

APRIL 2021

Week van 12/04

 • Overleg met architect, stabiliteitsingenieur, bedrijven in opruim en afbraak.
 • Mogelijke aannemers selecteren die in aanmerking komen voor wederopbouw.
 • Afspraken gepland met leveranciers technieken, elektriciteit, sanitair en verwarming.
 • Bestaande plannen laten digitaliseren.
 • Overleg met Gemeente Opwijk in verband met de nodige vergunningen.
 • Opkuis gemeenschappelijke delen en beveiliging van de inkomdeuren van de appartementen
 • Bijkomende info verstrekken aan de brandweer (hulpdiensten), de overheid.
 • Bezoeken organiseren voor experten en verzekeraars om zo de schade vast te stellen.
 • Een planning maken voor komende maanden.
 • Gebruiksderving voor mede-eigenaars in overzicht brengen voor experten.
 • Dringende afbraak van de resterende schouwen op woensdag 14 en donderdag 15 april
 • Afsluiting van de site met Heras panelen vrijdag 16 april.
 • Volgende infomeeting in Zaal Hemelryck (Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk) vrijdag 16/04/2021 om 17u: Syndicus SDS, verzekeringsmakelaar Dekerf en expert Troostwijk aanwezig.

Vragen vanwege de syndicus aan de eigenaars:


1. Heeft iemand van de eigenaars nog een algemeen lasten kohier met de beschrijving van de afwerking van de appartementen en de voorziene budgetten ?

 

2. Bent u nog in bezit van de betaalde supplementen bij de aankoop van uw appartement alsook eventuele latere aanpassingen.

Week van 19/04

 • Verder leeghalen van inboedels.
 • Toegangen tot bovenste verdieping fysisch afgesloten.
 • Bijkomende onderzoek van het gebouw door twee branddeskundigen aangesteld door Allianz en een consortium van maatschappijen die de inboedel verzekeren. Doel na te gaan of verhaal mogelijk is en inschatting te doen naar de brandveiligheid van het gebouw.
 • Verzamelen van de hypothecaire attesten bestemd voor Allianz.  Verschillende eigenaars dienen die nog te bezorgen.
 • Verzamelen van gegevens met betrekking tot de afwerkingsgraad van de appartementen. Alle informatie is nog steeds welkom, te bezorgen aan de syndicus.
 • Contract afgesloten met architect Chris Heyvaert van A-Projects.
 • Verder zoektocht naar algemeen aannemer voor metsel- en dakwerken.

 

Volgende infomeeting in CC Hemelrijck, zaal de schuur vrijdag 23/04/2021 om 16 uur in aanwezigheid van de syndicus, de makelaar en de experten Troostwijk en Sterius. Tevens zal brandweercommandant Geeroms een woordje komen toelichten omtrent de vaststellingen bij de brand. De verantwoordelijke Head of Claims van Allianz zal eveneens aanwezig om jullie vragen te beantwoorden.

Week van 26/04

 • Verder onderzoek naar de brandoorzaak door twee branddeskundigen aangesteld enerzijds door Allianz en anderzijds door een consortium van maatschappijen die inboedel verzekerden.  Eindverslag wordt verwacht tegen 29/04/2021 en hopelijk wordt de dakverdieping dan vrij gegeven om de afbraak te starten.
 • Allianz maakt doet eerste aanbetaling van een voorschot van 260.000 Euro.
 • De syndicus maakt eerste tijdelijke onbeschikbaarheidsvergoeding over aan de eigenaars voor de periode 10/04/2021 tot en met 31/05/2021.
 • Verdere zoektocht naar beschikbare aannemers.

 

Volgende eigenaarsvergadering in de schuur van CC Hof Van Hemelrijck op donderdag 6 mei om 18.00.

Mei 2021

Oproep van de burgemeester:

De bewoners die nog geen vast onderkomen hebben gevonden, kunnen nog steeds terecht bij de gemeente om samen te zoeken naar een oplossing.

De afbraak zal normaal in de week van 24 mei kunnen starten na beëindiging van de laatste fase van het tegensprekelijk onderzoek.  Deze afbraak zal 3 weken in beslag nemen inclusief het waterdicht maken van het eerste verdiep.

De volgende 5e infovergadering voor alle mede-eigenaars van residentie Asbeekhof te Opwijk, zal doorgaan op donderdag 10 juni 2021 om 18u00 in zaal Hemelrijck.

Juni 2021

 • Op 10/06/2021 ging de algemene vergadering door met de VME, oa standpunt verzekeraar Allianz en stand van werken zijn toegelicht.

 • Allianz zal dagvaarden in kortgeding om dossier te kunnen deblokkeren t.o.v. diverse partijen.

JuLi 2021

VERZEKERAARS  en aansprakelijkheid

 • Allianz  heeft partijen gedagvaard in kortgeding, hoogst uitzonderlijk heeft de zitting plaatsgevonden in Opwijk op dinsdag 13/juli om 13u30 in Hof ten Hemelrijk.
 • Nagenoeg alle gedagvaarde partijen waren aanwezig, Philippe Bastijns gerechtsdeskundige heeft alle partijen aangehoord.
 • Het was ook expliciet de vraag van Allianz om ‘ gebouw’ zo snel als mogelijk vrij te geven zodat opruiming en herstel kan starten, Meester De Ridder die optrad voor de VME bevestigde dat dit eveneens de enige vraag is van de VME op dit moment!


BOUWTEAM 

Stand van werken volgens onze coordinator Johan Vanden Driessche aangesteld door Dirk Dekerf verzekeringsmakelaar

 • De vergunningsaanvraag is zoals gepland ingediend op 30 juni, gestaafd met een verslag van een IR Bureau gespecialiseerd in brandpreventie, de procedure loopt dus.
 • De opmaak van een aanbestedingsdossier – lastenboek (voor de heropbouw van het niveau +2 = volledig dak verdiep) is de volgende stap in ons bouwproces. De architect werkt dit af.
 • We maken volgende stand van zaken op 30/07/2021.
 • De opmaak van het lastenboek II ( renovatie van de onderliggende verdiepingen) wordt opgemaakt op basis van de staat van bevinding die het expertise bureau heeft opgemaakt. We kregen de eerste versie al hiervan binnen, we hebben vervolgmeeting gepland op 13/08 om dit verder te bespreken.

November 2021

5/11/21

Heel wat vragen van de mede-eigenaars, dit is méér dan begrijpelijk.

Uiteraard zijn we heel veel met het dossier bezig, ook al kan je het niet zien.

En ja we maken vorderingen.

Om die redenen en om de communicatie te stroomlijnen hebben wij vergadering bij elkaar geroepen, met één bedoeling, namelijk: 

Stand dossier en wie wat en wanneer?

Op vrijdagmorgen 5/11/2021  zijn op uitnodiging van Steven Desimpelaere  SDS Consult & Dirk Dekerf, verzekeringsmakelaar  Dekerf, volgende partijen samengekomen:

 • Expert Sterius als expert voor Allianz
 • Expert Troostwijk als expert voor de VME
 • Meester Guy De Ridder
 • Philippe Quinart voorzitter VME

 

Allen waren aanwezig,  Meester De Ridder die de VME vertegenwoordigde zal eerstdaags hierover verslag uitbrengen aan de VME.

We hopen , zoals jullie , zo snel als mogelijk met de wederopbouw te kunnen starten!

December 2021

Opruiming

 

Na akkoord van de gerechtsexpert zijn eindelijk de opruimingswerken en voorlopige dichting door De Meuter gestart.

 

Lees de laatste stand van zaken via de pagina

planning en evolutie van de werken